Undervisning

Når Tai Chi dyrkes, sker der en udvikling der er til gavn for den enkelte og omgivelserne. Det er målet med undervisningen, at denne udvikling sker så godt som muligt.

Undervisningsfilosofi

Hos Tai Chi Form bliver der, udover at arbejde med de grundlæggende principper, lagt meget vægt på ”fri udveksling” i undervisningen.

”Fri udveksling” betyder, at der forgår en undervisning uden kunstigt ”filter” og tilbageholdt viden.

Åbenhed

Det handler om en gensidig respekt, ikke på en gammeldags facon, men bygget på tillid. Her respekterer læreren den enkelte elev, ligesom eleven respekterer undervisningen.

Da udvekslingen i en klasse er altafgørende for udviklingen af Tai Chi , bliver åbenhed prioriteret højt i undervisningen. Vi åbner os i vores eget tempo.

Du kan læse mere om Stig von Rosen og hans baggrund her

Undervisningstime i TaiChiForm

Undervisningstider

Du kan se aktuelle undervisningstider her.

"The job of the student is to become a master, the wisdom of the master is to always remain a student"


Webdesign: www.designerbird.dk

TaiChiForm • Tai Chi og Qi Gong undervisning • Oehlenschlægersgade 56, 1. th. • 1663 København V • Tlf. nr.22 90 08 66 • E-mail: stigklar@yahoo.dk