Om Tai Chi Form

TaiChiForm Stig Sørensen lotusspark

Tai Chi Form drives af Ulrike og Stig von Rosen. Vi tilbyder undervisning, foredrag og workshop i Tai Chi og Qigong.

Tai Chi Form har eksisteret siden 2005, hvor Stig startede op med at undervise på fuldtid. I dag er det stadig Stig som står for undervisning og workshops. Ulrike assisterer Stig ved større workshops og arrangementer, og står desuden for administration og markedsføring. Ulrike driver også firmaet Designerbird.

Du kan læse mere om Stig von Rosens baggrund i menupunktet til venstre.

Navnet

Navnet Tai Chi Form er opstået ved en sammenskrivning af Tai Chi Chuan og Formen. Formen er den danske betegnelse for den grundlæggende bevægelsesserie som vi arbejder med i Tai Chi Chuan.

Vision

Med tiden har vi i Tai Chi Form en ambition om at få endnu bedre fysiske rammer, hvor Tai Chi udøvere har gode træningsmuligheder, og hvor vi kan skabe et godt socialt fundament for Tai Chi udøvere her og nu og i fremtiden.

Webdesign: www.designerbird.dk

TaiChiForm • Tai Chi og Qi Gong undervisning • Oehlenschlægersgade 56, 1. th. • 1663 København V • Tlf. nr.22 90 08 66 • E-mail: stigklar@yahoo.dk