Mere energi i hverdagen med Tai Chi

Når energien bliver anvendt intelligent og rigtig, kan vi i vores hverdag og arbejde få en masse nytte ud af den. Det er vigtigt at lære at anvende energien rigtigt. Energi – er i denne sammenhæng den menneskelige energi – en ressouce der, hvis den anvendes hensigtsmæssigt, kan give stor trivsel og være til megen nytte.

I Tai Chi kultiverer vi energien i kroppen på en måde, så vi er i stand til at handle og tænke bedre, være bedre til at lyttte og følge, være mere klar og tilstede, være mere i balance samt opnå det, vi i Tai Chi kalder indre styrke og bevægelighed.

Ved at udføre bestemte dybt udviklede rolige bevægelser, som er nøje konstrukeret på baggrund af medicinsk viden og viden om naturen, (viden som er blevet videregivet fra mester til mester i mange generationer), frigører vi energi og lærer at anvende energiens forskellige kvaliteter.

Vi oplever velbehag ved at arbejde med Tai Chi bl.a. fordi, at kroppen og de indre organer bliver behageligt masseret, fastlåst og "frossen" energi bliver frigjort, og ikke mindst fordi vi bliver dybere forankret i os selv og vores dybere natur.

Rent fysisk forbedres cirkulationen af blod og livsenergi i hele kroppen. Åndedrættet bliver dybere og roligere, og vi får mere stærk fysisk og mental energi til rådighed. Workshoppen/foredraget vil omhandle, hvordan det at følge naturen og kende dets principper kan berige os mennesker i vores hverdag og arbejde.

Energi har godt af at blive anvendt på en hensigtsmæssig måde. Vi siger det på den måde, at energien bliver forældet og kultiveret. Når vi har været anspændte eller siddet stille i længere tid, har kroppen brug for at røre sig, og Tai Chi har udviklet måder at røre sig på, som er meget virkningsfulde og samtidig meget enkle.

I denne workshop og foredrag vil vi lære, hvordan vi:

  • Frigører energi
  • Bevæger os fra jorden
  • Følger en bevægelse
  • Skelner mellem tom og fuld
  • Lytter med kroppen
  • Hæver og sænker energien
  • Arbejder med åbne og lukke
  • At være i vores eget center

Når vi har lært mere om bevægelse og energi, vil vi have nemmere ved at være opmærksom på, modtage og bearbejde den energi, som indgår i vores arbejde og hverdag.

Bestil workshop

Mød Tai Chi på jeres arbejdsplads og oplev mere af verdens dybde og livets muligheder.

Kontakt Stig von Rosen på 22 90 08 66 eller e-mail stig@taichiform.dk for at bestille workshop eller for yderligere information.

Webdesign: www.designerbird.dk

TaiChiForm • Tai Chi og Qi Gong undervisning • Oehlenschlægersgade 56, 1. th. • 1663 København V • Tlf. nr.22 90 08 66 • E-mail: stigklar@yahoo.dk