Hvad er Tai Chi

Ved at høre om simple teknikker i Tai Chi, vil kursisterne få mulighed for at få øje på helt nye sider af deres liv. Tai Chi kan berige udøvernes nærvær meget, og vi vil opdage, at de sider vi tager kontakt med via Tai Chi er meget tætte på vores liv, og alligevel uhyre nemme at overse. Det hænger sammen med, at vi har en tendens til at springe det helt nære (og ofte meget vigtige over) over.

At starte på Tai Chi kan af flere grunde være en svær beslutning for os vesterlændinge:

  • Navnet er anderledes – også når det bliver oversæt til dansk. Tai Chi Chuan kan oversættes til Den store Ultimativ Kraft.

  • Bevægelserne er anderledes: Vi står i en time og bevæger os meget roligt og med dyb koncentration og udfører det der hedder Formen.

  • Tankegangen er anderledes: Vi er at betragte som et lille univers, der er en del af et stort univers, og de samme lovmæssigheder og principper, der virker i det store virker også i os.

Tai Chi udgør selve essensen af den store kampkunst tradition, der er udviklet igennem mange hundrede år i Kina (en kampkunst som er helt forskellig fra de hårde stilarter som f.eks. karate). Det er en kampkunst tradition, der lægger meget vægt på at styre sindet, og følge naturens egne evne til overlevelse og vækst.

Tai Chi er en indre stilart, som er meditativ i udførelsen, og som bl.a. er kendetegnet ved, at den aldrig møder hårdt med hårdt. Målet med Tai Chi er at udvikle hele mennesket fysisk, psykisk og åndeligt. Dette gøres ved at dyrke det samspil, der er mellem mennesket og naturen. På den måde opnår vi via Tai Chi mere bevidsthed om, hvem vi selv er, og hvilken muligheder vi har samt, hvordan vi handler bedst muligt. I Tai Chi arbejder vi på at gøre mennesket så sundt og stærkt som muligt. Teknikkerne er gennemtestet igennem mange generationer, så vi er helt sikre på, at de virker.

Allerede fra starten får udøvere af Tai Chi styrket deres balance og givet slip på mange uhensigsmæssige spændinger. De fleste oplever ret hurtigt en dyb ro, hvilket hænger sammen med, at vi i Tai Chi lærer at forankre os i vores oprindelige sind og i vores oprindelige natur. Tai Chi giver os mulighed for at dyrke en indre ro og styrke, som ligger lige under overfladen, og som vi alle kan have stor glæde af. Ikke mindst i dag i vores moderne samfund.

Selvom man har dyrket Tai Chi i mange år, kan det stadig være noget af et mysterium for en, hvad det egentlig er Tai Chi kan gøre for os. Vi arbejder med energi, livskraften og bevidstheden – fænomener som vi ved eksisterer, men som er svære hvis ikke umulige at begribe og forstå helt.

Ved at fokusere mere på, hvad Tai Chi gør for os, vil kusisterne få mulighed for at åbne sider af deres liv, som er nye for dem. Billedeligt kan det siges som at: Kursisterne få mulighed for at åbne mere af deres livsgave. Der vil selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål i workshoppen eller under foredraget.

Bestil workshop

Mød Tai Chi på jeres arbejdsplads og oplev mere af verdens dybde og livets muligheder.

Kontakt Stig von Rosen på 22 90 08 66 eller e-mail stig@taichiform.dk for at bestille workshop eller for yderligere information.

Webdesign: www.designerbird.dk

TaiChiForm • Tai Chi og Qi Gong undervisning • Oehlenschlægersgade 56, 1. th. • 1663 København V • Tlf. nr.22 90 08 66 • E-mail: stigklar@yahoo.dk