Bedre samarbejde med Tai Chi


Tai Chi Form trigram

Ved at lære at lytte og følge energi, kan vi blive bedre til at samarbejde og løse konflikter. Tai Chi lærer os at lytte og følge. Når vi lærer Tai Chi, lærer vi også at se muligheder i svære og tilsyneladende fastlåste situationer i og uden for os selv.

Tai Chi bygger på viden om Yin og Yang, symboliseret i det kendte Yin/Yang tegn. I Østen kendes tegnet ikke alene som som Yin/Yang men også som Tai Chi tegnet. Yin/Yang, der bl.a. står for altings iboende dualitet og modsætningernes samspil, er en integreret del af Tai Chi, og den filosofi der ligger til grund for Tai Chi.

I workshoppen vil vi bl.a. arbejde med, hvordan vi møder forskellige energier og spændinger. Det kan være fysisk energi og spændinger, eller det kan være psykiske energier og spændinger - i os selv eller uden for os selv. Lærer vi at møder energien og spændinger intelligent, skaber det et godt arbejdsmiljø, der kan rumme handlekraft, kreativitet og udvikling.

Når vi er i dyb balance, har vi det ofte bedre med vores omgivelser. Det samme gælder, når vi har overskud af energi og har en fri bevægelighed. Dyb balance, overskud af energi og fri bevægelighed er essencen af Tai Chi.

Tai Chi handler grundlæggende om at frigøre indre ressourcer og lære at bruge disse ressourcer på en hensigtsmæssig måde. I denne workshop/foredrag vil vi derfor arbejde med energi og bevidsthed på det personlige og kollektive plan samt på det indre og det ydre plan. Ved at lære at fokusere på fuldstændig grundlæggende kvaliteter som f.eks. at lytte, følge og bevare sit center/balance, bliver vi bedre til at kunne orientere os (træffe beslutninger) og handle på en hensigtsmæssig måde.

Denne workshop/foredrag vil give deltagerne en ide om, hvordan de kan møde svære situationer på en konstruktiv og balanceret måde. Hvordan arbejder vi på og løser konflikter på vores arbejde på en god måde?

Det er målet i denne workshop/foredrag at give deltagerne mere kendskab til Tai Chi og dermed opnå mere viden om, hvordan vi alle specifikt og generelt kan arbejde på at handle rigtigt i vores liv.

Bestil workshop

Mød Tai Chi på jeres arbejdsplads og oplev mere af verdens dybde og livets muligheder.

Kontakt Stig von Rosen på 22 90 08 66 eller e-mail stig@taichiform.dk for at bestille workshop eller for yderligere information.

Webdesign: www.designerbird.dk

TaiChiForm • Tai Chi og Qi Gong undervisning • Oehlenschlægersgade 56, 1. th. • 1663 København V • Tlf. nr.22 90 08 66 • E-mail: stigklar@yahoo.dk