Arbejde i balance med Tai Chi

Når vi arbejder, har vi brug for at være i balance og at kunne genvinde vores balance, når vi af og til mister den. Det gælder både fysisk og psykisk. Der findes mange former for balance, som er vigtige at have kendskab til.

At være i balance er ikke alene at kunne holde balancen (det er det også), men også at kunne bevæge sig og arbejde i balance, hvilket bl.a. forudsætter, at vi tør give slip på en fastholden, så vi kan hvile i vores center.

Der findes flere vigtige balancer hos mennesker:

  • fysisk balance
  • indre balance
  • helbredsmæssig balance
  • energimæssig balance
  • social balance
  • følelsesmæssig balance
  • ressourcemæssig balance

Alle balancer er indbyrdes forbundet. En øget forståelse kan hjælpe med at oprette disse balancer.

Tai Chi indeholder urgammel visdom og viden om mennesket og dets samspil med universet. I denne workshop/foredrag vil vi især beskæftige os med, hvordan vi bedst bibeholder os selv, når vi bliver udfordret.

I vores daglige arbejde kan vi have stor nytte og glæde af at finde tilbage til vores center og forblive groundet, både når vi er stille, og når vi er i bevægelse. Her kan Tai Chi hjælpe os på en helt enestående og meget effektiv måde, da Tai Chi forankrer os i os selv.

Via meditative bevægelsesøvelser opnår vi et forøget nærvær og velvære, som mange kender fra det, vi i moderne sprog kalder mindfuldness. Igennem workshoppen vil vi erfare, hvor meget der er at vinde ved at bibeholde den indre kontakt samt, hvordan vi styrker denne kontakt.

Bestil workshop

Mød Tai Chi på jeres arbejdsplads og oplev mere af verdens dybde og livets muligheder.

Kontakt Stig von Rosen på 22 90 08 66 eller e-mail stig@taichiform.dk for at bestille workshop eller for yderligere information.

Webdesign: www.designerbird.dk

TaiChiForm • Tai Chi og Qi Gong undervisning • Oehlenschlægersgade 56, 1. th. • 1663 København V • Tlf. nr.22 90 08 66 • E-mail: stigklar@yahoo.dk