Lyt til fornemmelserne

En musiklærer jeg kender fortalte mig, at han en aften gik en tur med sig selv rundt i byen.

Pludselig var der et og andet, der gjorde, at han stoppede op ved en bygning og kiggede op på en 2. sals lejlighed. Mens han stod der og så på lejligheden, havde han en bestemt følelse af, at her var der noget riv ravende galt. Hans alarmklokker ringede så at sige. Efter lidt overvejelse besluttede han at gå op og ringe på den pågældende lejligheds dør.

Døren bliv stille åbnet, og han skyndte sig at forklare, til den undrende kvinde, at han var meget ked af, såfremt han havde forstyret, men der var noget, der havde sagt ham, at han skulle ringe på netop denne dør, og hvis der ikke var noget problem, ville han selvfølgelig straks gå igen.

Kvinden der så dybt ulykkelig ud inviteret ham indenfor, og fik efter et stykke tid fortalt ham, grædefærdigt, at hun netop havde overvejet at tage sit eget liv.

Han blev siddende hele natten, sammen med hende, og de snakkede seriøst og hyggede sig med kaffe og kager, og de lærte hinanden bedre at kende. Da han gik om morgen, følte han at stemningen var langt bedre, og at hun havde fået et noget ændre perspektiv på den problemfyldte side af hendes liv. Jeg tror på denne musiklærer, fordi jeg kender ham meget godt. Desuden har han mange gange kunne “læse mig” som en åben bog.

Jeg tror, at dét spillelæreren var god til var at lytte til sig selv og sin intuition, måske fordi han har en stor indre kontakt på dette område. Måske er det arbejdet med musikken, der har udviklet hans evner, jeg ved det ikke.

Men jeg ved, at vi udvikler lyttende energi, i Tai Chi Chuan, og ligesom andre af de grundlæggende kvaliteter vi udvikler i tai chi, bliver vi heller aldrig helt færdige med at arbejde med at udvikle denne, vores sensitivitet og forståelse af verden.

Vi lærer ret hurtigt i Tai Chi, at det at lytte ikke kun er med ørene, men også med resten af kroppen. Med hele vores væsen så at sige.

Vi lytter naturligvis bedst, når vores sind er stille. Når opmærksomheden ikke er optaget af andet end at lytte. Går vi f.eks. ind i et rum med mange mennesker, mærker vi hurtigt stemningen, og mere nuanceret: Hvor der er god energi, hvor der måske er mere stillestående energi, og hvor der er en spænding og en mulig konflikt under opsejlning eller en anden spændende bevægelse. En dygtig tai chi lærer ved præcist, hvad der sker i hendes klasse. Flere gang har jeg mødt en nærmest overmenneskelig intuition hos de lærere, som jeg har været så heldig at gå hos.

Jo mere nærværende og klar vi er i sindet, jo mere opfatter vi, og jo bedre kan vi orientere os indvendigt og udvendigt.

Alle tai chi udøvere har prøvet at stå og lave pushhand (tomandsøvelser) med en person, som er bedre til at lytte end en selv. Modstanderen ved næsten hele tiden, hvad man har til hensigt at gøre, måske før en selv, og kan endda nogen gange forudsige ens intension og “skjulte” træk. Lige meget hvor meget og hvor snildt vi forsøger at dække over dem, er hun foran og kender ens bevægelser.

Ved at lytte til andres kroppe udvides vores egen kapacitet til at lytte til indre kropslige fornemmelser. Vi får en forøget adgang til vores egen krops ressourcer ved at mærke/lytte til andres kroppe i Tai Chi.

To mennesker der mødes med god lyttende energi udveksler energier og erfaringer, hurtigt og godt. Det kender vi også fra hverdagslivet. I T’ai Chi Ch’uan arbejder vi på at specialiserer os i denne udveksling af energi bl.a. ved at øge vores sensitivitet – vores lyttende chi.

Stig