Hvordan kan vi forklare, hvad Tai Chi Chuan er?

meditate-under-tree

Alle kan se Tai Chi Chuan, når de langsomme bevægelser i Tai Chi Chuan udføres –  eller kan de?.

Når vi hører moderne klassisk musik eller et nyt jazz nummer eller for den sags skyld ser på moderne kunst, er det langt fra altid, at vi begriber, hvad kunstværket handler om eller egentlig ønsker at formidle. Ofte må vi høre eller se på et kunstværk mange gange og i længere tid for at have en chance for at begribe noget af værkets dybere mening.

Tai Chi Chuan er ikke skabt for at vises frem som et kunstværk, selv om Tai Chi Chuan ofte benævnes som kunst, og kan være usædvanligt flot at se på, også ud fra et kunstnerisk perspektiv. Tai Chi Chuan er skabt for at udvikle og styrke mennesket og ikke for at tage sig godt ud.

Udførelsen af Tai Chi følger dog en række grundlæggende principper, som er i overenstemmelse med vores natur, og dette gør, at bevægelserne i Tai Chi Chuan ofte tiltaler os. Det er bevægelser, som bygger på vores egen grundlæggende natur, og det anslår ofte noget dybt i os at betragte Tai Chi Chuans langsomme, cirkulære og meget rolige bevægelser. Det er dog vigtigt at vide, hvis vi vil forstå Tai Chi Chuan, at når vi ser på de graciøse og meget flotte bevægelser i Tai Chi Chuan, ser vi normalt ikke på noget, som Tai Chi Chuan udøveren ønsker at udtrykke til andre.

Tai Chi Chuan udøveren laver ikke Tai Chi for at vise andre noget om sit indre liv eller opfattelse af verden. Hun/han arbejder med at kultivere livsenergien. Dette er er en indre proces, hvorigennem vi bl.a. kan lære os selv og universet at kende, blive stærkere forankret i verden og øge vores forståelse af verden på en række områder. Udførelsen af Tai Chi Chuan har intet  med at vise noget frem til inspiration for andre mennesker. (Bortset fra at mange foreninger engang imellem viser interesseret mennesker, hvordan vi arbejder med Tai Chi Chuan til offentlig arrangementer m.m. for at tilbyde Tai Chi Chuan  til endnu flere mennesker).

Når vi udefra betragter Tai Chi Chuan, ser vi den ydre manifestation af en indre arbejdsproces, hvor udøverne er i gang med at udvikle og styrke kroppen, sindet og bevidstheden, samt sit forhold og forståelse af naturen.

Når vi selv har efaring med Tai Chi Chuan, eller måske har en anden erfaring med at arbejde bevidst med energi, kan vi godt ved at betragte Tai Chi Chuan udefra få en fornemmelse af, hvad der sker hos udøveren. Vi kan da mærke eller fornemme udøverens energi og bevægelser i vores egen krop. Jo flere år eller rettere jo mere vi selv har arbejdet med energi, jo bedre fornemmelse og kinæstetisk sans har vi generelt udviklet. Dette gør, at vi generelt bedre kan fornemme, hvad der sker i Tai Chi Chuan.

Tai Chi Chuan kan på denne måde formidles igennem et slags usynligt sprog. Måske kan vi kalde det et energimæssig eller fornemmeslesesmæssigt sprog som bl.a. kan udvikles igennem en øget sensitivet som vi bl.a. opnår igennem erfaring med Tai Chi Chuan.

Det er almindelig kendt i Tai Chi Chuan at erfarne udøvere generelt kan se mere eller dybere end mindre erfarne udøvere, når det gælder udførelsen af Tai Chi Chuan. Derfor kræver det mange års erfaring med Tai Chi Chuan at kunne rette andre udøvre på en ansvarlig og hensigtsmæssig måde. Det er f.eks. først efter 10-15 års fuldtidsbeskæftigelse med Tai Chi Chuan, at en udøver forsigtigt kan begynde at undervise andre i at lære denne svære kunst. Dette gør dog ikke, at vi ikke kan udveksle erfaring allerede som helt nye udøvere, men måske at vores ord og vejledninger ikke altid skal vægtes lige så betydningsfuldt som, hvis det kommer fra en meget rutineret udøver eller lærer.

Den enenste måde vi kan komme til at lære Tai Chi  Chuan at kende er ved at dyrke Tai Chi Chuan. Sådan er det også med alle indre disipliner som: Meditation, Yoga, Dybdepsykologi, Zenbuddisme m.m. Ved at læse om disse discipliner eller ved kun at betragte dem udefra, opnår vi kun et ubetydeligt overfladisk kendskab. Vi må praktisere for at forstå de indre dicipliner.

Når vi arbejder med Tai Chi Chuan ved at dyrke Tai Chi Chuan, opnår vi færdigheder og dyb kendskab til et enestående meditativ og healende bevægeleses -og kampkunstssystem.

Når vi er startet til Tai Chi Chuan, kan vi tydeligt se, at det vi før naturligvis så fra et ydre perspektiv, er noget helt andet end det, som vi nu oplever fra vores indre perspektiv. Som ny udøver er vi begyndt at studere Tai Chi Chuan, og vi kan mærke, hvordan vores livsgave langsomt begynde at åbne sig mere og mere.

Velkommen til udforskning af og fra den indre verden med Tai Chi Chuan!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>